Over Ons

HEIN VAN DONGEN
Hein-30Als onderzoeker, docent en adviseur houdt Hein van Dongen zich bezig met het thema van de ‘ontstolling’ van ons denken en onze ervaring. Daartoe werkt hij samen met musici, acteurs en vormgevers en zet hij zich in voor de bestudering van niet-westerse manieren van denken (bij de stichting Filosofie Oost-West).
Hij promoveerde in de filosofie met het boek Geen gemene maat (1999) dat gaat over de mogelijkheid van ‘meervoudig denken’: niet werken met één conceptueel systeem, maar met meerdere. In juli 2014 publiceerde hij het boek Bergson bij uitgeverij Boom. Vanaf 1988 is hij betrokken bij het tijdschrift PRANA, dat voortgezet wordt als MANTRA.

 

 

HANS GERDING
Hans-30In mijn werkveld staan buitengewone ervaringen centraal. In die ervaringen overschrijden mensen grenzen: leven en dood, ruimte en tijd, en grenzen van de vertrouwde identiteit. Ik onderzoek die ervaringen in relatie tot zingeving in mijn eigen leven, in de filosofie en in wetenschappelijke experimenten. Ook geef ik consulten. Tot 2012 was ik bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, en ben vanaf 1986 verbonden aan het Parapsychologisch Instituut te Utrecht. Ik ben (mede) initiatiefnemer tot de (her) oprichting van het Spiritual Emergence Network Nederland. Ik zat in de redactie van PRANA (1988-2014) en zit in de redactie van MANTRA.

 

 

 

KAREN HAMAKER-ZONDAG
Karen-30
Karen leidt Asfaloth BV, met daarin Stichting Achernar voor opleidingen astrologie, de Academie voor Toegepaste Astrologie voor intensief astrologie-onderwijs op HBO-niveau, en Stichting Odrerir met een opleiding in de Jungiaanse psychologie. Karen is internationaal onderscheiden voor haar werk. Ze geeft workshops, lezingen en adviezen, schreef meer dan 35 boeken en publiceert regelmatig artikelen in verschillende tijdschriften, zoals het astrologisch Jaarboek Symbolon, MANTRA en Paravisie. Karen is ook verbonden als adviseuse op het gebied van maatschappelijke veranderingsprocessen bij Dasym.
Meer informatie over Karen kunt u vinden op www.karenhamakerzondag.nl.

 

 

 

TIMO VAN KEMPEN

Timo van Kempen volgde opleidingen in de GGZ en studeerde vervolgens theologie en levensbeschouwing. Momenteel is hij bezig met een master Spiritual Care.
Timo werkt als auteur en redactielid voor een aantal tijdschriften en websites. In zijn artikelen legt hij veelal verbinding tussen thema’s uit de GGZ, levensbeschouwing, spiritualiteit en zingeving. Vanuit dit perspectief is Timo als expert verbonden aan het Espreekuur van PsychoseNet.
Timo’s bedrijf ‘Contexistentie’ verzorgt publicaties, lezingen en workshops voor organisaties, professionals en cliënten, en richt zich op diegenen die zich willen verdiepen in de verbinding van spiritualiteit, religies,  levensbeschouwing en GGZ.