Over Ons

HEIN VAN DONGEN
Hein-30Als onderzoeker, docent en adviseur houdt Hein van Dongen zich bezig met het thema van de ‘ontstolling’ van ons denken en onze ervaring. Daartoe werkt hij samen met musici, acteurs en vormgevers en zet hij zich in voor de bestudering van niet-westerse manieren van denken (bij de stichting Filosofie Oost-West).
Hij promoveerde in de filosofie met het boek Geen gemene maat (1999) dat gaat over de mogelijkheid van ‘meervoudig denken’: niet werken met één conceptueel systeem, maar met meerdere. In juli 2014 publiceerde hij het boek Bergson bij uitgeverij Boom. Vanaf 1988 is hij betrokken bij het tijdschrift PRANA, dat voortgezet wordt als MANTRA.

 

 

HANS GERDING
Hans-30In mijn werkveld staan buitengewone ervaringen centraal. In die ervaringen overschrijden mensen grenzen: leven en dood, ruimte en tijd, en grenzen van de vertrouwde identiteit. Ik onderzoek die ervaringen in relatie tot zingeving in mijn eigen leven, in de filosofie en in wetenschappelijke experimenten. Ook geef ik consulten. Tot 2012 was ik bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, en ben vanaf 1986 verbonden aan het Parapsychologisch Instituut te Utrecht. Ik ben (mede) initiatiefnemer tot de (her) oprichting van het Spiritual Emergence Network Nederland. Ik zat in de redactie van PRANA (1988-2014) en zit in de redactie van MANTRA.

 

 

 

KAREN HAMAKER-ZONDAG
Karen-30
Karen leidt Asfaloth BV, met daarin Stichting Achernar voor opleidingen astrologie, de Academie voor Toegepaste Astrologie voor intensief astrologie-onderwijs op HBO-niveau, en Stichting Odrerir met een opleiding in de Jungiaanse psychologie. Karen is internationaal onderscheiden voor haar werk. Ze geeft workshops, lezingen en adviezen, schreef meer dan 35 boeken en publiceert regelmatig artikelen in verschillende tijdschriften, zoals het astrologisch vaktijdschrift Symbolon, MANTRA en Onkruid. Karen is ook verbonden als adviseuse op het gebied van maatschappelijke veranderingsprocessen bij Dasym.
Meer informatie over Karen kunt u vinden op www.karenhamakerzondag.nl.

 

 

RINUS VAN WARVEN
Rinus-35 Rinus van Warven is programma-maker, journalist en schrijver, therapeut en lezinggever. Soms coacht hij mensen en/of organisaties. Hij studeerde ondermeer cultuurfilosofie en levensbeschouwelijke communicatie. Hij verzorgt ondermeer de radioprogramma’s Tendens bij Omroep Gelderland en ‘De Lotusvijver’ van de Organisatie voor Hindoe Media (OHM). Rinus schrijft met de nodige regelmaat voor tal van tijdschriften. Hij is betrokken bij de interreligieuze dialoog. Voor Stichting Merkawah verzorgt hij de PR. Hij is jarenlang hoofdredacteur geweest van het Albert Schweitzer Magazine, een tijdschrift dat publiceert over ontwikkelingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid. Verder doceert hij de vakken Cultuur en Media, filosofie en ethiek aan diverse opleidingen. En hij vertelt graag verhalen…..Hij vertelt verhalenderwijze over alles wat het leven de moeite waarde maakt.