Missie

Spiritualiteit bruist, meer dan ooit!

We leven in een snelle wereld waarin financiële en materiële doelen de boventoon voeren, en tegelijkertijd zijn veel mensen op zoek naar andere waarden. De redactie van MANTRA is er van overtuigd dat er juist daarom in onze tijd behoefte is aan een tijdschrift dat een tegenwicht biedt. Een tijdschrift dat wél diepgravende artikelen brengt, tot nadenken en discussie aanzet, en inspireert. 

Als voormalige redactie van Prana hebben we dit blad dan ook vol overtuiging voortgezet, maar nu onder de naam MANTRA. Met in elke aflevering een boeiend thema, filosofisch en spiritueel, maar ook kritisch en nuchter. Alle culturen en wijsheidstradities bieden inspiraties voor onze huidige samenleving.
Zonder enige voorkeur voor welke levensbeschouwing dan ook mogen we rekenen op auteurs die autoriteiten op hun vakgebied zijn, en weten te inspireren.

MANTRA: een woord dat mensen gebruiken om zich af te stemmen op een groter geheel. Een woord dat eenheid brengt. Het betekent subtiele kracht – een kracht die ons in trilling brengt. Hoewel het woord mantra uit het Sanskriet stamt, kennen alle tradities woorden die respectvol worden uitgesproken, en die in onze samenleving verbonden worden met spiritualiteit, zin en betekenis.