Disclaimer

DISCLAIMER

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Hoewel deze site met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

MANTRA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op welke manier dan ook is ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website of (on)bereikbaarheid van de site.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. MANTRA geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.