Buitengewone ervaringen

Buitengewone ervaringen kunnen zo’n indruk maken dat ze je je leven lang bijblijven. Ze komen spontaan en kunnen heel tastbaar en indrukwekkend zijn. Maar ze kunnen zich ook manifesteren in iets heel kleins, iets dat we ervaren als een steuntje in de rug, of als een knipoog van het lot.

Buitengewone ervaringen kunnen zich op alle mogelijke manieren voordoen, denk eens aan:

  • mystieke ervaringen en extase
  • verschijningen van overledenen
  • telepathie en helderziendheid
  • psychokinese
  • bijna-doodervaringen
  • ongewone lichamelijk-spirituele sensaties
  • uittredingservaringen
  • ervaringen van betekenisvol toeval

Wil je een ervaring melden? Neem dan contact op met Hans Gerding via ervaring@tijdschriftmantra.nl