Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

MANTRA houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze eigen nieuwsbrieven en administratieve mededelingen.

MANTRA zal nooit gegevens delen met derden of op welke wijze ook ter beschikking stellen van derden. De enige uitzondering op deze regel is in geval er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Alle gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of uit het bestand te laten verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van onze privacy regels te wijzigen.

Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor voldoende