Nieuws

LOTUS beurs Thema Liefde

Zondag 12 maart 2017 van 10 – 17 uur
Expo, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten

Al 33 jaar lang een begrip: wat als de Onkruid Beurs startte en nu de Lotus Beur heet. Er zijn meer dan 200 exposanten, meer dan 40 lezingen, een activititenplein, een foodplein en biologische catering. Deze keer is ook MANTRA erbij!
Toegang: € 17,50
Mantra lezers kunnen de kortingsbon gebruiken die in Mantra nummer 10 (het komende nummer) staat.
Website: www.lotusbeurs.nl

ANIMUS EN ANIMA IN DE PRAKTIJK; wie lacht niet die de mens beziet?
Lezing van Karen Hamaker-Zondag

Zondag 26 maart 2017 – 10.30 tot 13.00
Bij: Werkgroep De Nieuwe Mens, lezing in de Besant hall, Meentweg 9, 1411 GR Naarden

We worden als eenheid geboren, een eenheid van licht en donker, van een ontluikend bewustzijn en een onbewuste, een eenheid van het mannelijke en vrouwelijke. Ons bewustzijn en het functioneren van onze hersenen is verbonden met het geslacht waarmee we geboren zijn. In onze maatschappij spelen we onze rol van man of vrouw en verliezen het contact met de andere kracht, die er nog wel is maar vaak niet meer aan bod komt. Deze onontwikkelde kant wil ook graag gezien te worden. Een belangrijke opdracht op onze levensweg is om op een bewuste manier die innerlijke eenheid weer te herstellen, dus voor een man zich te verbinden met het innerlijk vrouwelijke, zijn anima, en voor een vrouw het omarmen van het innerlijk mannelijke, haar animus. Het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man hebben elk een eigen, bijzondere functie in de psyche. Ze worden de gidsen van onze ziel wanneer we ons psychologisch ontwikkelen en werken aan onze schaduw. Doen we dat niet, dan vertolken ze de boosheid van ons onbewuste op heel karakteristieke manieren. Inzicht in aard en werking van animus en anima maakt dat je anders naar jezelf en anderen gaat kijken. We gaan in deze lezing allerlei situaties verkennen waarin ze zich voordoen, van lastige tot hilarische, zodat we meer helderheid krijgen over het pad dat we met deze inhouden bewandelen, op weg naar een innerlijk huwelijk.
Website: www.werkgroepdenieuwemens.nl

ASTROLOGIA OMNIS – 44e Congres van Astrologen
1 en 2 april 2017
Thema: Astrologie: van spiritueel tot praktisch

In het oude Babylonië waren hemel en aarde, natuur en mens onlosmakelijk verbonden en waren de planeten goden die geraadpleegd konden worden voor alle mogelijke zaken, niet alleen voor aardse, maar ook voor religieuze aangelegenheden. In veel oude culturen probeerde de mens te leven naar het ritme van de hemel om zo met het grotere en betekenisvolle verbonden te blijven. Vandaag de dag hebben we de hemel verinnerlijkt en zoeken we naar een leven in verbinding met onszelf, en van daaruit met aarde en kosmos. Maar we leven in een stoffelijke wereld en ook aardse zaken zijn en blijven van belang. Neem onze interactie met de medemens, onder andere in consulten, of onze gezondheid, of onze band met bepaalde plaatsen (denk aan de astrocartografie); het zijn allemaal gebieden waarop we vragen hebben. Is het niet bijzonder dat ons geliefde vak, de astrologie, voor al deze gebieden, van het spirituele tot het praktische, een prachtig instrument is! Voor de nieuwste informatie en het hele programa: www.astrologencongres.nl